Finansowanie - Bezpieczny kredyt 2% Kredyt na zakup pierwszego mieszkania


1 lipca 2023 roku weszły w życie przepisy ustawy z 26 maja 2023 r. o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe. Ustawa ta wprowadza tzw. Bezpieczny kredyt 2 proc., czyli kredyt na zakup pierwszego mieszkania z dopłatami państwa przez pierwsze 10 lat jego spłacania. Kto i ile może pożyczyć w ramach tego kredytu? Jak będzie liczona zdolność kredytowa? Co po 10 latach dopłat?

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdziesz poniżej.

 

Pobierz broszurę

Bezpieczny kredyt 2%
- czym jest?

Bezpieczny kredyt 2% jest kredytem na zakup pierwszego mieszkania (także spółdzielczego) lub domu, budowę domu, a także dokończenie budowy, objęty programem dopłat przez pierwsze 10 lat spłaty kredytu. Dopłaty finansowane są ze środków Rządowego Funduszu Mieszkaniowego, utworzonego w ramach Banku Gospodarstwa Krajowego.

Co zyskujesz korzystając z programu?

Zalety Programu Bezpieczny Kredyt 2%

Na co możesz przeznaczyć kredyt?

 1. Zakup mieszkania albo domu z ewentualnym wykończeniem
 2. Budowę i wykończenie domu oraz zakup działki budowalnej pod budowę domu
 3. Wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej
 4. Dokończenie budowy domu, w tym jego wykończenie

Kto może dostać Bezpieczny Kredyt 2%?

Kredyt może uzyskać osoba do 45. roku życia, która nie ma i nie miała mieszkania, domu ani spółdzielczego prawa do lokalu lub domu. W przypadku małżeństwa lub rodziców co najmniej jednego wspólnego dziecka, warunek wieku spełnić musi przynajmniej jedno z nich.

Jaka jest maksymalna wysokość kredytu?

Maksymalna wysokość kredytu, który może uzyskać jedna osoba, wynosi 500 tys. zł. W przypadku małżeństwa lub rodziców z dzieckiem maksymalna kwota kredytu to 600 tys. zł. Kredyt można otrzymać na mieszkania zarówno z rynku pierwotnego, jak i wtórnego. W programie nie obowiązuje limit cen za 1 m2 mieszkania.

Czy przy Bezpiecznym Kredycie 2% wymagany jest wkład własny?

Co do zasady kredyt hipoteczny, również Bezpieczny Kredyt 2% wymaga wkładu własnego o wysokości ustalonej przez bank udzielający kredytu. W przypadku Bezpiecznego Kredytu 2%, wkład własny nie może wynieść więcej niż 200 tys. zł.

Osoby, które nie zgromadziły środków na wkład własny mogą skorzystać z Bezpiecznego Kredytu 2% łącząc go z programem „Mieszkanie bez wkładu własnego”.

Czy oprocentowanie Bezpiecznego Kredytu 2% jest zawsze stałe?

 1. W trakcie trwania dopłat kredyt jest oprocentowany według stałej stopy procentowej
 2. Po zakończeniu dopłat możesz zdecydować, czy chcesz korzystać ze zmiennego albo stałego oprocentowania

Co się stanie, gdy skończą się dopłaty? Czy rata kredytu wzrośnie?

 1. Na wysokość raty po okresie dopłat wpływa kilka czynników, np. aktualny poziom stóp procentowych i pierwotny okres finansowania – im krótszy, tym większa część kapitału zostanie spłacona przez Ciebie
 2. Po zakończeniu dopłat rata malejąca zmieni się na równą – chyba, że zdecydujesz inaczej
 3. Na Twój wniosek możemy wydłużyć okres spłaty kredytu o 5 lat, jeśli pierwsza rata nieobjęta dopłatą jest wyższa od pierwszej raty z dopłatą

Jestem współwłaścicielem mieszkania – czy mogę skorzystać z kredytu 2%?

Możesz skorzystać z kredytu, m.in. gdy masz maks. 50% udziału we współwłasności mieszkania, które zostało nabyte w drodze dziedziczenia i nie mieszkasz w tym mieszkaniu co najmniej od 12 miesięcy.

Jestem w nieformalnym związku – czy mogę ubiegać się o kredyt?

Tak, o kredyt może ubiegać się para, która wychowuje razem co najmniej 1 dziecko. W takim przypadku maks. kwota kredytu to 600 tys. zł.

Czy cudzoziemcy mogą skorzystać z Bezpiecznego Kredytu 2%?

Tak, z Bezpiecznego Kredytu 2% mogą skorzystać również cudzoziemcy, którzy chcą kupić nieruchomość w Polsce. Warunkiem skorzystania z programu jest prowadzenie przez cudzoziemca gospodarstwa domowego:

 1. w Polsce albo
 2. poza Polską, jeżeli prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z osobą posiadającą polskie obywatelstwo, a Bezpieczny Kredyt 2% jest mu udzielany wspólnie z tą osobą.

Czy mogę wynająć mieszkanie kupione w ramach Bezpiecznego Kredytu 2%?

Nie. Bezpieczny Kredyt 2% służy do zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Jeśli wynajmiesz takie mieszkanie, dopłaty wygasną.

Kiedy mogę stracić prawo do dopłat?

 1. Nie wprowadzisz się do domu lub mieszkania w ciągu 2 lat od nabycia prawa własności lub zgłoszenia zakończenia budowy
 2. Wynajmiesz, sprzedasz nieruchomość lub zmienisz sposób jej użytkowania
 3. Zmienisz sposób oprocentowania ze stałego na zmienne
 4. Jedyny kredytobiorca, który w dniu podpisania umowy spełniał kryterium 45 lat, przestaje być jej stroną
 5. Ogłosisz upadłość konsumencką
 6. W okresie otrzymywania dopłat kupisz inną nieruchomość (poza drogą dziedziczenia)
Ulubione ()
System CRM dla deweloperów OneButton