Już teraz kup swoje wymarzone mieszkanie premium we Wrocławiu, Łodzi i Katowicach.

Rodo

Od 25 maja 2018 r. w Unii Europejskiej stosujemy przepisy Rozporządzenia Ogólnego o Danych Osobowych (RODO), czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

W związku z tym chcemy poinformować Państwa o tym, jak chronimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe i jakie w związku z tym przysługują Państwu uprawnienia.

Prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją.

Wykaz podmiotów wchodzących w skład GK Resi Capital

Klauzula informacyjna - dla osób, których dane otrzymaliśmy jako lead sprzedażowy

Klauzula informacyjna - dla osób, których dane otrzymaliśmy w związku z zawarciem umów deweloperskich

Klauzula informacyjna - dla osób, których dane uzyskaliśmy poprzez formularz kontaktowy

Klauzula informacyjna - dla osób, które wyraziły zgodę, na stosowanie plików cookies

Klauzula informacyjna - dla osób będących klientami / kontrahentami, któregokolwiek z podmiotów należących do GK Cavatina

Klauzula informacyjna - dla osób, wyznaczonych do kontaktu z nami przez naszych klientów / kontrahentów

Klauzula informacyjna - dla gości budowy (osoby dokonujące wizji lokali, potencjalni nabywcy)

Polityka Prywatnosci GK Resi Capital - czyli jak przetwarzamy Pani/Pana dane pobrane w związku z wizytą na stronie WWW